„Amikor a pestis pusztította a várost […] azért, hogy a szegény betegeknek takarójuk legyen, leszedette ablakairól a függönyöket és a falakról a tapétát, sőt a bíborosi köpenyét is odaadta. Mint szegény koldus ment végig a városon […]” (Forrás: archiv.katolikus.hu)